Co już zrobiliśmy


 • W roku 1994 Fundacja uruchomiła Poradnię Zaburzeń Pamięci początkowo w Wojewódzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, a potem na terenie Kliniki Psychiatrii Dorosłych CMUJ dr. Izabella Horbulewicz-Mokrzycka prowadziła Poradnię, wkładając w kontakt z pacjentami całe swoje serce, wiedzę i umiejętności, walcząc o radość i godność ludzi starszych. Każdy zainteresowany mógł zgłosić się na bezpłatną wizytę diagnostyczną, otrzymać pomoc medyczno-farmakologiczną i zostać objęty stałym leczeniem. Działania Poradni obejmowały terapię chorych i opiekunów.

 • Równolegle Fundacja prowadziła program działań treningowych, terapeutycznych i edukacyjnych dla chorych i ich opiekunów, który realizowany był we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa do końca 2002 r. Z programu skorzystało kilkaset osób.

 • Od roku 2003 projekt Drugie Ogniwo realizowany był w ramach klinicznej służby zdrowia.

 • W tym samym roku Fundacja uruchomiła pierwszy w Krakowie i Małopolsce specjalistyczny Ośrodek Pobytu Dziennego i Terapii Aktywnej dla osób z zespołem otępiennym typu Alzheimera, który prowadziła do 31 sierpnia 2005 roku.

 • W styczniu 2005 roku zmarła założycielka Poradni i Dyrektor Fundacji, psychiatra Izabella Horbulewicz-Mokrzycka. Od tej pory działania rozpoczęte przez nią są kontynuowane przez Małopolską Fundację.

 • Od 1 września 2005 Fundacja prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zespołem otępiennym typu Alzheimera.

 • W maju 2006 roku Fundacja została zaproszona jako patronat honorowy i współorganizowała wystawę prac Mariana Siwka, grafika i rysownika, jednego z członków Grupy Krakowskiej, artysty chorego na chorobę Alzheimera. Wystawa odbyła się w Pałacu Sztuki w Krakowie i była retrospektywą obejmującą zarówno wczesne prace artysty, jak i te, powstałe w okresie choroby.

 • Lipiec 2006 - Fundacja uzyskała w wyniku konkursu ofert grant z Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, co umożliwiło przeprowadzenie akcji „Niezapominajka”. Akcja obejmowała bezpłatne, profilaktyczne badania pamięci mieszkańców województwa krakowskiego, zauważających u siebie lub bliskich niepokojące objawy zaburzeń pamięci. W czasie trwania akcji zgłosiło się i zostało przebadanych około 250 osób. Program obejmował również konsultacje i doradztwo w zakresie choroby Alzheimera dla opiekunów osób chorych. Prowadzono również otwarte spotkania dla rodzin i opiekunów osób chorych w siedzibie Fundacji.

 • We wrześniu 2006 Fundacja przeprowadziła kampanię promocyjną na temat choroby Alzheimera z okazji „Światowego Dnia choroby Alzheimera-21 września”. Działania obejmowały akcję plakatową (plakaty były umieszczone na wiatach przystankowych) w kilkunastu punktach miasta. zobacz plakat w Galerii

 • W październiku 2006 w Fundacji powstał film dokumentalny „Nie pogubić się” w reżyserii Lecha Mikulskiego, opowiadający o chorobie Alzheimera, jej wpływie na życie chorego człowieka oraz jego rodziny.

 • W roku 2007 w ramach projektu „Otwórz oczy” dzięki grantowi z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego została wykonana witryna internetowa www.alzheimer-krakow.pl oraz forum internetowe www.lifepedia.pll

 • Rok 2008: w ramach projektu „Nie trać czasu, przebadaj pamięć” zorganizowane zostały bezpłatne, przesiewowe badania pamięci dla mieszkańców Krakowa

statystyka